Държавен вестник обнародва Спорезумението между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието и храните на Република Беларус за сътрудничество в областта на селското стопанство.
 
Двете страни ще си сътрудничат в областта на растениевъдство; животновъдство; механизация на селскостопанското производство; технология в селското стопанство; научна и изследователска дейност в областта на селското стопанство; фитосанитарен и ветеринарен контрол.
 
Сътрудничеството ще е в следните форми: обмен на информация и технически документи; въвеждане на нови технологии в растениевъдството и животновъдството; оказване иа подкрепа за създаване на съвместни предприятия; организиране на панаири, изложения, семинари, конференции и симпозиуми.
 
 
Споразумението беше подписано в Минск на 24 септември 2015 г. от българският зам.-министър Цветан Димитров и Игор Брило, зам.-министър на Министерство на земеделието на Беларус. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!