Информационна среща-семинар на тема: „Нови моменти в развитието на земеделските стопанства“ ще се проведе в Сливен на 30 юни. Участие в нея ще вземат НССЗ – областен офис, град Сливен и Аграрен университет – Пловдив. 
 
На семинара д-р Костадин Костадинов – Аграрен университет, Пловдив ще представи на присъстващите технологичните аспекти на организирането на полско биологично зеленчукопроизводство на домати, краставици, дини и главесто зеле.
 
Експерти от Териториален областен на  НССЗ в Сливен ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
ПРОГРАМА 
( 30 юни, четвъртък, Сливен, 10:00 ч.)
 
10.00 – 10.20 Регистрация на участниците 
10.20 – 10.30 Откриване на срещата и представяне на програмата 
10.30 -12.00 Технологични аспекти на организирането на полско биологично зеленчукопроизводство - основните аспекти на полското биологично производство на домати и краставици Лектор: доц. д-р Костадин Костадинов – Аграрен университет, гр. Пловдив 12.00 – 12.15 Кафе-пауза 
12.15 –13.45 Технологични аспекти на организирането на полско биологично зеленчукопроизводство - основните аспекти на полското биологично производство на дини и главесто зеле Лектор: доц. д-р Костадин Костадинов – Аграрен университет, гр. Пловдив 13.45– 14.15 Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014- 2020г. Лектор: Експерти от Териториален областен на НССЗ в гр. Сливен 
14.15 – 14.30 Дискусия и отговори на въпроси 
14.30 Закриване на семинара
 
 
Събитието ще се проведе в Сливен, залата на Областна администрация, ул. ”Димитър Добрович” № 3