Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2013 г. намалява с 20.7% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 17.4% спрямо 2012 година. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството е намалял с 26.7% спрямо съответното тримесечие на предходната година, а в животновъдството се е увеличил със 7.8%. Спрямо предходната година цените в растениевъдството са намалели с 21.9%, а в животновъдството са по-високи с 3.8%.

Намалели са цените спрямо същото тримесечие на 2012 г. на: меката пшеница - с 30.2%, царевицата - с 29.1%, ечемика - със 17.6%, слънчогледа - с 32.9%, доматите - с 20.6%, гроздето - със 7.2%, яйцата за консумация - с 19.9%. По-високи са цените на ябълките - с 12.5%, на свинете - с 5.9%, и на пилетата - със 17.4%. По-ниски спрямо 2012 г. са цените на: меката пшеница - с 26.8%, царевицата - със 17.7%, ечемика - с 14.3%, слънчогледа - с 31.9%, доматите - с 26.2%, яйцата за консумация - с 24.1%. В животновъдството по-високи са цените на кравите за угояване - с 4.9%, на телетата - с 5.7%, и на пилетата - с 21.1%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2013 г. е с 2.5% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 1.7% спрямо 2012 година.

Спрямо съответното тримесечие на 2012 г. по-ниски са цените на електроенергията и горивата - с 3.3%, на минералните торове - с 3.4%, на ветеринарномедицинските продукти - с 2.5%, и на фуражите - със 7.3%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 3.6%.

Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2012 година. Цените на минералните торове са по-ниски с 3.9%, на препаратите за растителна защита - с 2.0%, на ветеринарномедицинските продукти - с 2.9%, и на фуражите - с 5.4%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 3.3%.

Експерти от НСИ коментираха пред Фермер.БГ, че причината за спада на индекса е спадът на цените на всички зърнени култури тази година, както и рекордно ниските цени на плодове и зеленчуци заради дъмпинговия внос на продукция от чужбина
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!