Националният статистически институт (НСИ) публиува експресни оценки за брутния вътрешен продукт (БВП) за първото тримесецие на 2014 г. През първото тримесечие на 2014 г. БВП нараства с 1.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година.

 

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2014 г. БВП в номинално изражение достига 15 918 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2014 г. е 13 586 млн. лв., като на трето място с най-голям дял за формирането й е аграрният сектор – 2.9%.

 

На база годишни изменения от НСИ отчитат, че през първото тримесечие на 2014 г. БВП нараства с 1.1% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.8%, но в същото време анализите показват намаление в аграрния сектор с 0.4%.

 

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

 

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2014 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за първото тримесечие на 2014 г. на 4 юни 2014 година.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!