Националният съюз на говедовъдите в България настоява за запазване на тавана на допустимите разходи по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” на ПРСР 2014-2020 на 1 500 000 евро. Говедовъдите искат да се запази и интензитета на проектите. Това посочват в становището си до Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. от НСГБ, съобщиха за Фермер.БГ от Съюза. 
[news]
Националния съюз на говедовъдите в България е съставен от говедовъди с различна големина на стопанствата и нашата цел е не само оцеляването на говедовъдните ферми, но и тяхното развитие – от малки семейни ферми, до големи промишлено ориентирани стопанства. През последната година и половина секторът на млекопроизводството се намира в невиждана за последните десетилетия криза. На този фон е и становището на Управителния  съвет на НСГБ.
 
Минималният и максималният размер на финансовата помощ да останат на същите нива както по първия прием по подмярка 4.1. По този начин ще се избегне дискриминацията на вече кандидатствали към тези, които ще кандидатстват по следващите приеми. От друга страна кризата в сектора води до по-трудно осигуряване на средства за съфинансиране на проектите и дори средства за инвестиции като цяло. По-ниският интензитет на подпомагане ще затрудни намиране на кредитно финансиране и ще откаже колегите животновъди да кандидатстват изобщо. Следва да се отбележи и голямата кредитна задлъжнялост на сектора, в следствие на ниските изкупни цени на млякото и постоянната нужда от модернизиране, за постигане на конкурентоспособност в рамките на свободния европейски пазар, посочват от Националния съюз на говедовъдите. 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!