Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи влиза за първо гласуване в пленарна зала през тази седмица, става ясно от дневния ред на пленарното заседание на НС за тази седмица. Законопроектът беше внесен на 13 март 2014 г. Преди това текстовете бяха обстойно обсъдени на заседания на Комисията по земеделие и храни. Облекчаване на административната тежест при смяна на предназначението на земеделските земи и повече правомощия на комисията по земеделски земи предвиждат промените в Закона за опазване на земеделските земи.

 

„Съгласно сега действащата нормативна уредба промяна на предназначението на земи се изисква за изграждането на обекти, които са с много малка площ или такива, които като цяло не засягат основните функции на земята. Провеждането на процедури за промяна на предназначението на земите за изграждането на такива обекти излишно натоварва, както инвеститорите, така и администрацията, включително и с финансови разходи за прилагането им.

 

С цел облекчаването на режима се предлага без промяна на предназначението в земеделски земи да могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях е до 15 кв.м”, е записано в проекта. С измененията в Закона за опазване на земеделските земи ще се унифицира разграничението между високопродуктивните земеделски земи както при определяне на компетентността на Комисията за земеделските земи, така и при определяне на обектите, които могат да се изграждат върху високопродуктивни земеделски земи - законодателят използва разграничението от първа до четвърта категория и поливни.

 

В допълнителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи се въвежда санкция за строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!