По искане на Българския ветеринарен съюз (БВС) беше проведена среща с ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), информират от БВС. На срещата от съюза на ветеренарите официално внасоха проект за Споразумение между БВС и БАБХ за обмен на информация и съвместна дейност, който предстои да бъде разгледан в БАБХ и съгласуван с оглед неговото подписване като работещ документ.

 

Подробно бяха разгледани и разисквани предложенията на БВС за промени в Договори, предложени от БАБХ като съгласувани с БВС. „Участниците от страна на Агенцията приеха почти всички наши предложения за промени и стигнахме до решението да изготвим нови образци на Договори, които да бъдат одобрени от БАБХ и приети за официални такива“, съобщават от БВС.

 

По сроковете за подписването на Договори със стопаните на животни е било постигнато споразумение и решено крайна дата за това да бъде 31.03.2014 година с оглед на изготвянето на нови образци и на това, че е било договорено да се изработят и нови печати на практикуващите ветеринарни лекари, отговарящи на изискванията на промененият ЗВМД.

 

На срещата е било решено още подписване на Индивидуален договор с БАБХ да става след утвърждаване на ДПП 2014 и след приемане на Тарифа за цените на дейностите по тази ДПП. „Доколкото ДПП и Тарифата са предмет на окончателни решения не от БАБХ, а от МЗХ и доколкото финансовите средства за дейностите по ДПП и ПНЛБЖ се осигуряват от ДФЗ, не бяха разглеждани на срещата“, допълват от БВС.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!