Нови случаи на бруцелоза в кюстендилското село Вуково бяха установени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и то в същата ферма, в която пламна болестта през семтември миналата година. 
 
 
При последното изследване в същия животновъден обект - тип заден двор, на 17 февруари 2019 г. са отчетени положителни проби за бруцелоза при 1 овца, 10 свине и 2 кучета, като общо в обекта са отглеждани 3 овце, 35 свине и 5 кучета. Всички животни в стопанството са евтаназирани по хуманен начин.
 
Бруцелозата е опасна зооноза  – предава се от животни на хора, подчертаха от БАБХ. Хората могат да се заразят чрез контакт с болно животно и при консумация на недобре термично обработени месо и мляко. Затова положително реагиралите животни подлежат на незабавно умъртвяване по хуманнен начин.
 
Продължава дезинфекцията на двора, помещенията и инвентара в животновъдния обект. Извършват се епизоотично проучване за проследяване източника на инфекцията и инвентаризация на обекта. При необходимост ще се направят допълнителни серологични изследвания на останалите животни в населеното място.
 
За предприемане на мерки по компетентност е уведомена и Регионалната здравна инспекция – Кюстендил.