Нов агро регламент на Европейската комисия (ЕК) от края на декември разписва правилата относно минималната помощ (помощ De minimis) в сектора на първичното селскостопанско производство. Досега, по силата на Регламент (ЕО) № 1535/2007 , се считаше, че помощта, която не надвишава 7 500 евро на земеделски производител за период от три бюджетни години, нито определения за всяка държава членка таван от 0,75% от стойността на селскостопанското производство, не нарушава или не застрашава конкуренцията.

 

С новия регламент, който ще се прилага от 1 януари 2014 г., сумата на фермер се увеличава на 15 000 евро за период от три бюджетни години, а таванът за всяка държава членка — на 1% от стойността на селскостопанското производство. Освен това се определят по-изчерпателно видовете помощ, попадащи в обхвата на регламента.

 

Срокът на действие на досегашните актове изтече на 31 декември 2013 г. и понастоящем те се преразглеждат в рамките на инициативата на Комисията да се модернизира държавната помощ и с оглед на новите правила, които ще се прилагат в областта на селското стопанство и развитието на селските райони съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!