Предстоящите приеми по схеми и мерки за подкрепа на животновъдите са сред възможностите за фермерите да си осигурят подходящи машини и ефективни технологии за по-продуктивна работа.

Очаквам 2020 г. да бъде годината на животновъдите, каза Николай Стефчов, собственик и управител на „Агритоп“, в интервю за годишното издание на Трактор.БГ AgriTech Market 2020.

Изтеглете БЕЗПЛАТНО AgriTech Market 2020

Николай Стефчов има над 20-годишен опит в българското земеделие. Бизнеса си с фирма „Агритоп“ стартира през 2002 г. Заедно със своя екип е реализирал над 150 работещи стопанства, развивайки много активно инженерингова дейност – планиране, проектиране, изграждане, оборудване и експлоатация на животновъдни ферми.

Изградените от фирмата ферми са образци за модерно и ефективно животновъдство. 

Какво е нужно, за да бъде една животновъдна ферма ефективна?

Висока производителност! Фермата трябва да работи ефективно, да е пазарно ориентирана, да намалява стойността на входящите ресурси и да увеличава добивите на месо и мляко. Това се постига чрез качествени технологични решения и оборудване, за да се развива ефективно животновъдство.

Целите трябва да са насочени към високи добиви и към подобряване на качеството на продукцията. 
Високопроизводителната ферма не е зависима само от броя на животните, които се отглеждат в нея. Дори едно стопанство с 50-60 крави може да работи рентабилно и да е печелившо.

Просто трябва да се работи ефективно, трябва правилно да са подредени процесите, да се прецизира доенето, храненето, комфортът при отглеждане, хигиената и селекцията.

Днес все по-ясно се вижда, че животновъдството не е просто хоби, а бизнес. За развитието на този бизнес обаче е необходимо правилно организиране на процесите във фермата. Кое е в основата на бизнеса в животновъдството?

Да се гледа на животновъдното стопанство като на едно нормално предприятие. Да се планира и прогнозира, да се мисли и да се поставят цели за години напред. Изключително важно е предприятието, фермата, да бъде създадено, придържайки се към най-ефективните технологии.

Затова ние работим и инвестираме толкова много в това да предлагаме „ноу-хау“ и индивидуални технологии, а не само да продаваме оборудване. Със специфично знание, което прилагаме за конкретните нужди в стопанството, се постигат резултати и се работи ефективно. 

Факт е, че през последните 2-3 години силно се увеличава броят на фермерите, които инвестират в работещи стопанства, които дори и за такъв кратък период отчитат рентабилност! Тези ферми добавиха значителен инвестиционен ресурс извън фондовете, например използвайки лизинг и т. н. 

Световните технологии в сектора се развиват с много бързи темпове, непрестанно има нововъведения. Животновъдите не трябва да ги пренебрегват, трябва да ги следят и внедряват, за да са конкурентоспособни. 

Да работим ползотворно, без толкова страх! По-добре е да се концентрираш при сериозната крачка в началото и след това да работиш спокойно, отколкото в следващите 10 години да се чудиш как да си подредиш работата, понеже си „спестил“ от инвестицията! И то колко си спестил?!

Може ли това да се случва без европейски програми?

Субсидиите са все още много важни за сектора. Но фокусът трябва да е към ефективност и висока производителност. Субсидиите спомогнаха много и позволиха на някои от фермерите да инвестират в най-доброто, други в неособено подходящото. Това може да се постига и с банково финансиране и с инвестиране на средствата обратно в бизнеса. И практиката го доказва, все повече се купува на лизинг. 

Тази година се очаква да стартират цели пет приема за животновъдите. Как ще се отрази това на инвестициите в сектора?

Аз много се надявам това да е годината на животновъдите. Надявам се предстоящите приеми да са още една възможност сектор „Животновъдство“ да поеме необходимата глътка въздух, насочвайки се правилно към технологии, инвестиции в машини и избор на доставчици.

Това означава, че българските млекопроизводители и месопроизводители трябва да следват изискванията на Европа по отношение на качеството на продукцията си, ефективността, професионалното хранене, да намалят производствените разходи. Да анализират повече своето стопанство, за да постигнат оптимално ниво на производство.

Фермерът трябва да гледа кои са работещите технологии, кои са най-ефективните стопанства, също какви са спецификите в неговото стопанство. Ходовете на всички трябва де са добре обмислени в посока бизнес планове за развитие, внедряване на съвременни технологии и автоматизация и разширяване на техните стопанства по начин, по който да са устойчиви не само днес, но и в годините напред.