Семейната ферма в село Глуфишево отглеждат свободно-боксово 380 млечни крави и обработват 10 000 дка земя. Фермата е оборудвана с най-добрите технологични решения за отглеждане на животни, които допринасят за максималния им комфорт. Първият обор е с дълбока несменяема сламена постеля, а другия, с капацитет 230 крави, е с индивидуални боксове с матраци, изработени от специална сиснетична оплетка на горния слой и пълнеж със специален мек материал, издържлив на високо натоварване.

Естествената вентилация в оборите  е отлично оптимизирана с ветрозащитни щори Agrotel. Доенето се извършва с DeLaval - доилна зала тип Рибена кост 2х10. Отличната среда, в която се отглеждат животните и оборудването за доене от лидерът в световно отношение DeLaval, правят фермата ефективна и произвеждаща висококачествено мляко.

Създателят на семейната ферма е бащата на Иван Иванов и Живка Атанасова. Днес те заедно със семeйствата си са поели всичко в свои ръце. С фамилния бизнес са ангажирани и синовете на Живка и Марин. Всеки един от тях има своите задачи и е непрекъснато във фермата или на полето. Иван и Марин са навсякъде - и в земеделието, и при животните. Синовете на Марин изцяло отговарят за oбработване на земите и отглеждане на селскостопанските култури.


Още в самото начало те избират да работят с Агритоп. Съвместната им работа продължава и до днес, както за проектиране и оборудване на сградите, така и за консултации и експертни съвети. 


Повече за фермата и процесите в нея ни разказа Живка Атанасова, управител на фирмата.    

 

„Много се радваме, че още в началото избрахме да работим с Агритоп. Доволни сме от партньорството с фирмата и с Момчил Тасков. Благодарение на консултациите им и изпълнените от тях няколко проекта, успяваме да се развиваме, да инвестираме навременно и да постигаме резултати“, категорична е Атанасова.


Как обаче те успяват да постигнат рентабилността и резултатите, за които говорят?

 

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА


Без модерна техника и оборудване, без автоматизиране на процесите и въвеждане на иновативни решения, рентабилността в животновъдството е невъзможно. Затова ЖИМ продължават с инвестициите и заедно с Агритоп през 2015 година изграждат нов обор за животните и сграда с  модерна доилна инсталация DeLaval.


Благодарение на тази инсталация те постигат много по-бърз и качествен процес на доене. Внедрена е и система за управление от DeLaval, която им предоставя навременна информация за цялото стадо. Маститите са сведени почти до нула. Доилната зала е оборудвана и със селекционна врата, която след доенето може да отдели лесно и бързо кравите за извършване на манипулации.

 

 

КЛИМАТ И КОМФОРТ


Постигнат е оптимален климат вътре с ветрозащитни щори и вентилатори. Достъпът до вода е осигурен с големи коритни поилки, съобразени с броя на животните. И двата обора на фермата са оборудвани с вентилатори DeLaval, които охлаждат въздуха през лятото и предпазват животните от топлинен стрес. Помещенията са оборудвани и с чесалки DeLaval, а също така и с големи поилки, които осигуряват необходимото количество вода.

 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОРА


Оборите са с торов скрепер за почистване, избутващ торовата маса в приемна шахта, отвеждайки я към торова лагуна, която Агритоп изграждат в първия проект. Естественият оборски тор се използва за наторяване на обработваемите земи.

 

РОБОТ ЗА ХРАНЕНЕ НА ТЕЛЕТА


„Всичко е автоматично. В марките на телетата има вградени чипове, които са вкарани в компютъра на робота. Така знаем колко мляко трябва да изпие всяко животно и каква е необходимата температура на водата. Можем да следим дали има някое теле, което не си е изпило млякото през деня и така да му обърнем повече внимание“, разказва Галя Петкова.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ФЕРМАТА

Управлението в стопанството на ЖИМ ООД се ръководи от добре планирана стратегия: Правилна селекция; Автоматизиране на процесите; Комфорт за животните; Добър мениджмънт на телета и юници; Оползотворяване на оборския тор; 

„Работим това, което обичаме и разбираме! Всички сме ежедневно във фермата. Стараем се да създадем най-добри условия, както за отглеждане на животните, така и за работа. Правим нещата така, за да сме сигурни, че и сами ще можем да се справим с всичко. С оборудването от Агритоп сме оптимизирали отлично процесите - с автоматизиране, за да е лесно и бързо изпълнението на всяка една ежедневна задача във фермата. Благодарение на това днес имаме постоянни работници и добро управление“, категоричен е Марин Атанасов.


Днес фермата в Глуфишево, разполага с добре селектирани животни, прекрасни условия и автоматизирано доене, с което животните постигат средна млечност от 30 литра/ден. Желанието за създаване на устойчиво животновъдство ги тикат и към следващата стъпка - реализиране на проект за изграждане на обор. Идеята финансират със собствени средства и с кредитиране, след неуспешен опит за кандидатстване по мярка 4.1. В началото на 2019 година новият обор с капацитет за 230 крави е факт.


„Не съжаляваме за направените инвестиции, напротив! Трудностите не са малко, безсънните нощи също, но с тези инвестиции създадохме условия за отглеждане на здрави животни, дават ни възможност да увеличаваме още стадото и добива на мляко, което ще увеличи и приходите ни. Животновъдството е като всяко друго производство, в което ако не инвестираш - няма как да получиш. При нас земеделието и животновъдството вървят ръка за ръка, по този начин имаме по-голяма сигурност. Земеделието по-лесно се планира и организира, но промените в климата стават все по-големи. С животновъдството си ангажиран целогодишно, но е производство “под покрив” - дори и да не можеш да произведеш суровина, имаш възможност да купиш и пак да ги изхраниш“, заключи Иван Иванов.