Малките овощари са ощетени при подписването на договори по мярката за инвестиции в стопанствата - 4,1 по Програмата за развитие на селските райони. Защо е така - разказа пред Фермер.БГ Николай Колев, овощар и предесдател на Съюза на дунавските овощари - Русе: 
 
Г-н Колев, предвид подписването на договори с фермерите по мярка 4.1 на ПРСР, какви са наблюденията на овощарите, доволни ли са от подписаните към момента договори?
За момента от нашия регион и от Съюза на дунавските овощари нямаме сключени договори, което е малко притеснително, въпреки че имахме думата на МЗХ, че до края на декември ще бъдат сключени доста договори. Все още няма резултат, като по-малките производители не могат, трудно им е да се включат в програмата, защото не им стигат точки, въпреки, че овощарството е приоритетен сектор. Точките не са добре изчислени, за да стигнат за сектор овощарство и то именно за по-малките от сектор овощарство. Защото един голям овощар може да лавира и да си набави няколко допълнителни точки, примерно с работната ръка, докато малките овощари, които семейно си отглеждат градината, масово не можаха да достигнат до реализиране и сключване на договори по проекти.
 
 
В тази връзка какви промени, според вас, трябва да бъдат направени за следващия прием по мярка 4.1, за да могат повече проекти на овощари да бъдат одобрени?
Ние имаме предложения, като едно от тях е увеличение на приоритетните точки за сектор овощарство, за да може да се елиминират другите фактори. Съответно намаляване на точкуването за другите фактори, примерно като необлагодетелствани региони, като селския регион, защото овощарството е едно и в градския и в селския регион. Дори в градския регион набирането на работна ръка е още по-трудно, отколкото в селския регион.
 
Предвид, че овощарите бяха част инициативата за въвеждането на еднодневните трудови договори, какво са вашите предложения за промяна в прилагането им, тоест какви трудности срещнахте през първата година, какво според вас трябва да се промени за новата стопанска година?
Да, ние инициирахме въвеждането на еднодневните трудови договори, направихме го пилотно, разбира се с уговорката, че някои неща няма да сработят, ще предстоят промени. Като цяло нещата тръгнаха доста добре, като има някои затруднения и това са ежедневното писане на тези договори на хартиен носител, което страшно много забавя производителите и при култури, които се берат с повече хора е голяма трудност, защото понякога договорите се пишат с часове. Имаме предложение към Министерството на труда и социалната политика за оптимизация на този процес, като съвместно предстои да организираме работна група до края на януари, където да се направи анализ на състоянието към момента –  колко са подадените договори, как ще продължи използването на този вид договори и за въвеждането на електронна система. Тоест всеки производител да си има право на достъп до електронната система, където веднъж въвел данните на даден негов работник, той ще може автоматично да ги използва следващ път за отпечатване на трудов договор. Трудовите договори не трябва да се вземат предварително от инспекциите по труда, а ще се разпечатват директно по местонахождението на земеделския производител. Това за някои производители вероятно също ще представлява проблем, но като цяло вървим към улесняване на тази процедура.
 
Как оценявате изминалата година за сектора и кои са най-належащите задачи за овощарството, които трябва да бъдат постигнати през 2016-та?
Като цяло годината беше добра с изключение на кайсията. Кайсията имаше много голям проблем в региона, някои градини реколтираха около 20% от нормалното, което трябваше да приберат като реколта, защото имаше късни пролетни слани, които унищожиха голяма част от реколтата. Другите плодове се развиха добре, нормална година. 
Имаме големи притеснения за тази година, тоест за 2016-та за реализацията на продукцията, тъй като Русия, както знаете забрани вноса на турски плодове и зеленчуци и очакваме голяма част от тези продукти да се излеят на българския пазар, което наистина ще затрудни до голяма степен производителите. Тази година преодоляхме ембаргото на Полша от гледна точка на ябълката, те съответно намериха други пазари и годината беше добра от гледна точка на реализацията, но 2016-та се очаква да е трудна година отново поради забраната на Турция. Те са един огромен производител, както на череши, така и на кайсия, които в нашия регион са доста добре застъпени.
 
Биляна ВАСИЛЕВА
София БЕЛЧЕВА