Сто несъществуващи овце точат европейски пари. Това показа разследване на Нова Телевизия.
 
Росен Нихтянов е „животновъд“ от Пловдивско. С помощта на недобросъвестни ветеринари, Нихтянов е декларирал в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) сто овце, без реално да отглежда и едно животно. 
 
 
Нататък схемата е ясна, на база на декларираните пасищни животни, той наема пасища от общинския поземлен фонд (ОПФ), кандидатства и получава субсидия за поддържането им. 
 
През 2015 г. в МЗХГ постъпват множество сигнали и жалби от животновъди, изразяващи се от недоволство, че големи площи от землищата, в които са разположени животновъдните им обекти, се ползват от лица, които нямат животни. В същото време тези фермери получават субсидии за площ, а за животновъдите няма свободни терени за разпределение, необходими им за отглеждане и изхранване на животните. Заради това агроведомството инициира нови промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), свързани с тази материя. 
 
 
Чрез тях пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд вече се предоставят само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 
Въпреки всички ограничения, схемите за източване на европари чрез несъществуващи животни продължават. Как? Чрез използването на роднински връзки. В случая Сузана Нихтянова, майка на Росен Нихтянов, работи като експерт в техническия инспекторат в Пловдив