Германия търси работници от България в сферата на селското стопанство. От Бюрото по труда в Пазарджик съобщават, че на 3-ти декември 2016 г. в Пловдив ще се проведат интервюта за набиране на специалисти за сезонна или постоянна работа в областта на селското стопанство и животновъдството в Германия, провинции Саксония-Анхалт и Тюрингия.
 
Немските ферми търся специалисти с професионално образование или с дългогодишен опит по следните професи: животновъди – свиневъди и говедовъди, доячи, помощен персонал, трактористи, електротехници и др. 
 
Като условие е записано, че кандидатите следва да имат начални познания по немски език.
 
Заинтересованите кандидати изпращат автобиография на немски език на е-мейл [email protected] /за Пловдив/или на общия е-мейл по проекта: [email protected], като в полета за тема на е-мейла трябва да се изпише позицията, за която се кандидатства:
 
Специалист в селското стопанство /произвежда земеделски и животински продукти съобразно изискуемото от пазара качество, проследява производствените процеси в земеделските стопанства/;
 
Животновъд - свиневъд /специализиран в отглеждане, доставка и продажба на свине и прасенца/;
 
Животновъд - говедовъд /произвежда и доставя за разплод и за клане едър рогат добитък и млечни крави във фермите/;
 
Дояч /доене на ръка или доене с доилен апарат, използват се автоматични системи за доене и модерни програми за управление на стадото/;
 
Земеделски помощник/подпомага професионалистите в цялата практическа работа в производството на земеделски и животински продукти - работа със семена, грижи и събиране на реколтата, дейности по борба с вредителите и плевелите; подготовката на почвата създаване и поддържане на пътища, отводнителни системи и подпорни стени; подпомагане поддръжката на селскостопанска техника, машини и оборудване, правилно съхранение на селскостопански и животински продукти/;
 
Механик за селскостопански машини/ремонт и поддържане на селскостопанска техника/;
 
Професионален шофьор/управление на селскостопанска техника и камиони/;
 
Електротехник /отговорен за монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електрически инсталации/;
 
Механик на санитарни, отоплителни и климатични инсталации /отговорен за планиране и инсталиране на съоръжения и системи, както и техническата им поддръжка и ремонт/.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!