Представители на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Ангел Вукодинов и Радослав Христов, участваха в извънредни срещи с министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и зам.-министрите Бюрхан Абазов и Явор Гечев. Срещите бяха предизвикани от продължаващите разисквания около допустимостта на сеитбооборотните планове, които кандидатите по мярка 214, направление „Въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите”, са посочили в заявленията си през кампания 2013 г.

 

След продължителни дебати в Министерството на земеделието и храните, Управляващият орган на ПРСР категорично декларира, че ще предложи на заседанието на УС на ДФЗ – РА в четвъртък, 22 август, всички подадени заявления да бъдат обработвани съгласно посочените изисквания в Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г. Така разглеждането на заявленията ще се осъществява само и единствено на база критериите в наредбата.

 

От НАЗ са категорични, че по този начин оценката на проектите няма да противоречи на българското и европейското законодателство и ще се пресекат каквито и да е опити за последващи изменения със задна дата.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!