Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати отворено писмо до министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, с което се заявява, че „воденият досега диалог по новия програмен период на селскостопанската политика е проформа“.

Членовете на НАЗ считат, че земеделските производители се държат „умишлено в неведение относно хода на разработването на новата ПРСР 2014-2020“. Според тях българското земеделие е поставено „пред риск от неусвояване на евросредства и в новия програмен период и допълнително влошаване на конкурентоспособността на стопанствата“.

Фермер.БГ публикува пълния текст на наотвореното писмо на НАЗ към министър Греков:

"ДО
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 
На проведения на 13.01.2014г. в с. Арбанаси информационен семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите на тема новата Обща селскостопанска политика 2014 – 2020г. присъстващите зърнопроизводители от цялата страна за пореден път не получиха отговор на предварително поставените пред МЗХ въпроси, касаещи Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
[news]
НАЗ пита защо се държат умишлено в неведение земеделските производители относно хода на разработването на новата ПРСР? Земеделската общественост ли не е информирана за ясната и категорична позиция на България по ОСП 2014 – 2020 или подобна позиция просто липсва?

НАЗ констатира, че воденият досега диалог по новия програмен период на селскостопанската политика е проформа.

Българското земеделие е изправено пред риска от закъсняваща и неработеща Програма за развитие на селските райони, пред риска от неусвояване на евросредства и в новия програмен период и допълнително влошаване на конкурентоспособността на стопанствата.

Като национално отговорна браншова организация НАЗ изработва цялостен критичен прочит на текстовете по ПРСР и становището на Асоциацията ще бъде изпратено на компетентните национални и европейски институции.

НАЗ призовава земеделския неправителствен сектор да се присъедини към исканията за прозрачност и ефективен обществен диалог за Общата селскостопанска политика 2014 – 2020г. и бъдещето на българското земеделие."

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!