Малко повече, но недостатъчна, яснота относно текстовете на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. отчитат от НАЗ след проведената вчера среща на Тематичната работна група с представители на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). „Не бяха спазени правилата на Тематичната работна група да се изпращат материалите 10 дни преди провеждането на заседание. Материалите ги получихме в четвъртък вечерта и реално имаше един работен ден хората да се запознаят с тях. Текстът на цялата програма беше изпратен 8 дни преди заседанието“, сподели пред репортер на Фермер.БГ Наталия Тодорова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

 

По думите й тепърва предстои браншовите организации да се запознаят детайлно с материалите по програмата. Тодорова обясни, че има вече заложени суми по отделните мерки на новата ПРСР, но няма никаква яснота как те ще бъдат разпределяни по подмерките на програмата. „Средствата, естествено, са недостатъчно и това неминуемо поражда сериозни дебати за това как те да бъдат разпределени. МЗХ има направено разпределение, неправителственият сектор, обаче, има други виждания за разпределението на средствата. В крайна сметка трябва да бъде постигнат консенсус относно балансираното разпределяне на средствата в новата ПРСР по отделните браншове“, заяви Наталия Тодорова.

 

В разговора стана ясно, че МЗХ има готов вариант на ПРСР 2014-2020, който намерение да внесе в ЕК през месец май. В хода на дебатите се е разбрало, че от МЗХ възнамеряват по-рано да внесат неофициален вариант на ПРСР, за да бъдат получени неофициални забележки, за които да има все пак някакво време да бъдат коригирани. За да се случи всичко това, максимално бързо браншовите организации в аграрния сектор и министерството трябва да стигнат до консенсус по текстовете на програмата. По думите на Тодорова дата за следващо заседание на Тематичната работна група няма, но сред неправителствения сектор се оформя мнение за събиране на всички браншови организации за детайлно обсъждане на бюджетите на ПРСР 2014-2020.

 

До края на тази седмица, на базата на представените документи, НАЗ ще внесе официално в МЗХ новите си предложения относно текстовете на ПРСР и финансовия план на програмата. „Това, което нас ни притеснява, е, че swot анализа, на които стъпват приоритетите и мерките на сегашната програма, не е достатъчно пълен. В него, например, няма състояние на машинно-тракторния парк в страната, тоест не се знае доколко е амортизиран този парк, какъв е темпът на обновление и като цяло доколко са се модернизирали българските земеделски стопанства. Такъв елемент в анализа липсва, а това е солидна основа, на която може да се стъпи, за да се установят нуждите в сектора.

 

Не са идентифицирани изобщо нужди за модернизиране допълнително на растениевъдните стопанства. Ние от известно време настояваме да се направи такъв анализ и той да бъде включен в първоначалния swot анализ на програмата, защото само когато има идентифицирана нужда, тя може да залегне впоследствие като приоритет в ПРСР“, заяви Тодорова. Тя допълни, че НАЗ има притеснения и относно подмярката за инвестиции в инфраструктура, която ще даде възможност на сдруженията за напояване и на организациите на земеделски производители да кандидатстват по мерки за напояване.

 

„Трябва да бъдат изчистени текстовете на програмата и да бъдат направени достъпни за производителите. Страхът от неусвояване на средства и от нерационално разпределение на заложените средства още в началото на действие на ПРСР е естествен. Иска ни се в новия програмен период да се избегне това, което се случи в предходния – да има 12 изменения на програмата“, категорична е Наталия Тодорова.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!