Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) организира информационна среща с участието на проф. Светла Бъчварова (Председател на Комисията по земеделие и храни в НС), министър Димитър Греков, зам.-министър Явор Гечев и експерти от МЗХ и ДФЗ. Срещата ще се състои на 17 юли, сряда в с. Арбанаси, х-л „Рачев”.

В дневния ред ще бъдат разгледани следните актуални за зърнопроизводителите теми:
 
1.Агроекологични плащания – бюджет, сеитбооборотни планове, срокове.
2.Срокове за изплащане на директните плащания на площ за 2013 г.
3.Предвиждани законодателни инициативи и приемане на Закон за браншовите организации. Информация относно предложението на министър Димитър Греков за легитимирането на браншовите организации от сектор „Земеделие”.
4.Възстановяване на акциза за гориво за земеделски цели.
5.Процедури по сключване на доброволни споразумения за комасирано ползване на земеделска земя.
6.Движение на земеделска техника по републиканската пътна мрежа.
7.Цена на поливна вода и прилагане на държавна помощ „de minimis” за разходи за поливна вода.
8.Последни договорености в рамката на ОСП 2014-2020. Официално защитената позиция на България на заседанието на Съвета на министрите на земеделието на 24-25 юни 2013 г. в Люксембург. Ход на програмирането на  ПРСР 2014-2020 и представяне на мерките, които ще стартират през 2014 г.
9.Разни: Провеждане на обществени поръчки за фирми, които да поддържат кадастъра.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!