НАЗ изпрати писмо до министър-председателя Бойко Борисов с настояване за незабавна отмяна на спорните промени в Закона за данъка върху добавената стойност, който задължава земеделските производители да поставят фискални и нивомерни устройства на ведомствените бензоностанции.
 
Земеделската общественост е потресена от направените на 24.12.2014 г. тихомълком и без обществен дебат промени в Закона за данък върху добавената стойност, вменяващи невъзможни за изпълнение задължения от страна на земеделските производители, посочват в писмото си зърнопроизводителите: 
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото: 
 
 
Изх. № 020469/ 08.01.2015 г.
ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА Р БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА Р БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
Относно: Скандални промени в Закона за данък върху добавената стойност, публикувани в ДВ бр.107 от 24.12.2014 г.
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Земеделската общественост е потресена от направените на 24.12.2014 г. тихомълком и без обществен дебат промени в Закона за данък върху добавената стойност, вменяващи невъзможни за изпълнение задължения от страна на земеделските производители.
 
Промените в чл. 118 на ЗДДС, направени на връх Коледа в § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет, задължават от 01.01.2015 г. земеделските стопанства да бъдат оборудвани с фискални и нивомерни устройства при зареждане на селскостопанските машини с течно гориво за производствена дейност. Монтирането на подобни устройства е допълнителна ненужна финансова и административна тежест и голяма част от земеделските производители не могат да си позволят подобни извънредни разходи. Остри дебати и дискусии се водиха по този казус в края на 2012 г. и началото на 2013 г. по време на управлението на ГЕРБ, но поради липсата на достатъчно мотиви и аргументи от страна на Министерството на финансите и сериозните затруднения за фермерите, промените не бяха приети.

[news]
 
С обнародването на промените в ДВ бр.107 от 24.12.2014 г. и влизането им в сила от 01.01.2015 г. не е оставена физическа възможност за евентуално изпълнение на новостите в Закона и монтиране на измервателните устройства. За нагнетяване на допълнително напрежение екипи на Национална агенция за приходите още от първите дни на новата година са започнали проверки на земеделските стопанства в различни региони на страната за наличието на фискални и нивомерни устройства и са съставили наказателни актове.
 
Българските земеделски производители отказват да работят в подобна вредна политико-икономическа среда.
 
НАЗ категорично се противопоставя на направените по този скандален и лобистки начин, промени в Закона за данък върху добавената стойност и заявява решителност да отстоява правата и интересите за земеделските производители докрай.
С оглед потушаване на възникналото напрежение в земеделския сектор НАЗ настоява за незабавно изясняване на ситуацията със спорните промени в ЗДДС и тяхната отмяна.
 
С УВАЖЕНИЕ:
РУМЯНА АНГЕЛОВА
/ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на НАЗ/
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!