Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) настоява готвените промени в Наредба 2 за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане в частта за въвеждане на схемата за преразпределително плащане да бъдат временно стопирани. Това съобщиха от НАЗ след приключилото късно в понеделник заседание на Управителния съвет на асоциацията в Монтана.

НАЗ приветства започналото обществено обсъждане на Наредба 2 за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане и задълбочаването на дискусиите относно приемане на схемата за преразпределително плащане.
[news]
В същото време от НАЗ посочват, че общественото обсъждане на Наредбата е започнало „в последната минута, след като държавите членки трябва да уведомят до 1 март 2014 г. ЕК за решенията си относно преходната 2014 г. съгласно Регламент 1310/2013 г.“

За да се вземе аргументирано решение за прилагането на схемата и за максимално прозрачно и ефективно обществено обсъждане на Наредба 2, от НАЗ настояват МЗХ да предостави на земеделската общественост следните базови материали:

1) Изготвения анализ от страна на МЗХ за ефекта от прилагане на преразпределителното плащане върху земеделските стопанства в България;
2) Изготвения анализ от страна на МЗХ зе ефекта от прилагане на намаление на директните плащания над 150 хил. евро;
3) Изготвените условия и начин на прилагане на схемата за преразпределителното плащане.


Становище на НАЗ по наредби на МЗХ за 2014 г

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!