Червеният овощен акар (Panonychus ulmi) е най-опасният от всички видове, които се развиват по овощните култури. В различни страни от Европа се наблюдават големи проблеми при лозовите насаждения. Вредителят вече е и в България, затова сигнализира агрономът на Агри.БГ Атанас Иванов.

Фермери, пазете културите от зелевия молец

Акарът развива до 9 поколения годишно при ябълката и от 6 до 8 при лозата.


Червеният акар вреди предимно от долната страна на младите листа, като изсмуква хлорофилния сок от листата. По този начин се намалява и фотосинтезата в листата, транспирацията се увеличава и се получават смущения във водния баланс на нападнатите дървета. 

Как да го познаем?


Отначало по листата се наблюдават малки разпръснати светли петна, които постепенно се увеличават и сливат.  Постепенно отделни участъци от листата придобиват бронзов оттенък (избронзовяване). При силно нападение избронзовяват целите листа, след което пожълтяват и преждевременно окапват. Някои от листата може да изсъхнат изцяло преди да окапят и да придобият кафява окраска. Ларвите също така смучат сок и от пъпките. 

При много висока плътност цветовете не се разтварят. При конкуренция с други видове тетранихови акари подвижните форми (ларви, нимфи и възрастни) може да преминат и по горната страна на листата.


Атанас Иванов: Нанесените повреди рефлектират върху количеството и качеството на продукцията. 


Освен това се отразява негативно върху плодните пъпки, намаляване на студоустойчивостта, устойчивостта към болести и неприятели.

Как да се предпазим?

Химичната борба трябва да започне още през невегетационния период от ноември до март. Препоръчват се третирания с растителнозащитни масла. Дърветата трябва да се опръскат обилно.


Прагът на икономическа вредност при нарастване на плодовете е 5-7 подвижни форми на лист.


Продуктите за третиране се избират спрямо преобладаващия стадий на неприятеля – при по-голямо наличие на яйца и млади ларви, борбата се извежда с хормонални акарициди. Ако преобладават възрастни се третира с контактни инсектициди.


Атанас Иванов: Червеният акар e устойчив  на най-често използваните органофосфорни, карбаматни и пиретроидни инсектициди.

За да избегнете резистентността избягвайте многобройни третирания с един и същ продукт, съветва агрономът на Агри.БГ.