Съветът на директорите на кооператива Wastland, третият по големина производител на мляко в Нова Зеландия, подписа предварително споразумение за условията по продажбата му на компанията Hongkong Jingang Trade Holding Co., Limited, която притежава китайската Yili. Цената е $404 млн. Сделката предстои да бъде одобрена от акционерите, информира DairyNews.ru.

Най-големият получател на субсидии в ЕС е на кръстопът

Съветът на директорите вярва, че предложените условия са най-добрите за акционерите. Поради това одобри единогласно сделката. Цената на придобиване отразява привлекателната цена на акциите на Westland. В началото на юли 2019 г. Westline ще помоли своите акционери да одобрят сделката на специално събрание, информира председателят на Съвета на директорите Пийт Морисън.

Очаква се фермерите да получат голяма изгода от сделката.

Според предложените условия фермерите-акционери имат гаранцията, че Jingang ще събира млякото и ще го заплаща на конкурентни цени, изхождайки от минималните цени на Fonterra Farm Gate Milk Price в рамките на 10 сезона, стартирайки от август 2019 г.

Специален комитет, състоящ се от фермери и представители на компанията, ще контролират изпълнението на обещанието.

Yili е най-големият производител на мляко в Китай и въобще на територията на Азия. Стратегията на компанията предвижда растеж едновременно на вътрешния пазар, така и в цял свят. През 2013 г. Yili купи новозеландската компания Oceania Dairy Limited и оттогава до днес е инвестирала около 446 млн. долара в създаването на производство на сухо мляко, детски млечни продукти и мляко UHT в Океания.