Атанас Мулетаров е новият изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД. Той е избран с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Мулетаров има дългогодишен опит в „Напоителни системи“ ЕАД, като от 2011 г. до момента е бил директор на дирекция „Собственост и наеми“ в Централното управление на дружеството.

През февруари тази година бе избран нов борд на директорите на "Напоителни системи" ЕАД. За изпълнителен директор на дружеството бе назначен Николай Чалъков, съобщи тогавашният министър на земеделието Иван Иванов.

Одитният доклад тогава е установил, че в "Напоителни системи" ЕАД е нарушена финансовата дисциплина и има вероятност то да бъде декапитализирано. Одитът е установил и нарушения в обществените поръчки, които са извършвани в полза на определени фирми, като други са дисквалифицирани, посочи Иванов. По думите му има индикации за измама, поставили под риск използването на европейски средства за ремонт на напоителните съоръжения по Програмата за развитие на селските райони. Всички тези заключения са изпратени за проверка към МВР и Държавна агенция "Национална сигурност".

Инж. Стоян Тошев пък е назначен за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите. Той поема агенцията, след като досегашния директор инж. Филип Ковашки напуска поста по собствено желание. Инж. Тошев е магистър по „Горско стопанство“ от Лесотехническия университет. Започва работа в сектора като горски стражар в Държавно горско стопанство-София. През 2011 г. постъпва в Регионална дирекция по горите-София, като последователно заема различни длъжности в системата. От 2016 г. е заместник-директор на РДГ-София, а от месец май 2019 г. до момента е бил неин директор.

Той притежава и допълнителна квалификация, специализации и курсове в областта на спътниковите технологии в инвентаризация на горите, оценка на щети при природни бедствия, оценка на ловни трофеи и други.