България е предвидила 76 310 млн. евро от подпомагането по Националната лозаро-винарска програма в предстоящия програмен период 2019-2023 г. за мярка „Преструктуриране и конверсия“ лозя. Това е 57% от общия бюджет на националната програма, съобщиха от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК. Данните са по предварителна информация за подадените от държавите членки национални програми. 
 
 
Мярката „Преструктуриране и конверсия“ е атрактивна и за другите страни-членки на ЕС. Деветнадесет държави, включително Великобритания (само за 2019 г.) са изпратили програмите си за одобрение.
 
Общият размер на заявените средства, с които секторът да бъде подпомаган за петгодишния програмен период е 5,322 млрд. евро. Най-голяма част от заявените средства са именно по мярка „Преструктуриране и конверсия“ на лозя – 2,299 млрд. евро (38%). Помощ за преструктуриране няма да предоставят само Литва, Люксембург и Малта. 
 
Други мерки към които има силен интерес са: „Инвестиции“ и  „Популяризиране в трети държави“. 
 
[news]
По мярка „Инвестиции“ държавите членки са заявили бюджет в размер на 1,369 млрд. евро, а по мярка „Популяризиране в трети държави“ - 1,153 млрд. евро. Най-много средства за инвестиции са предвидили Франция – 470 млн. евро, Италия – 300 млн. евро и Испания – 280 млн. евро. България е отделила 42,5 млн. евро за инвестиции (32% от бюджета) и 10 млн. евро за популяризиране. 
 
Дейности за популяризиране не са предвидили само Чехия, Люксембург, Унгария и Малта. Мярка „Дестилация на вторични продукти“ ще прилагат Испания, Франция, Италия, Унгария, Португалия и Румъния, като първите три страни-членки предвиждат да разходват по над 100 млн. евро по мярката. 
 
Единствено Германия и Кипър са отделили ресурси и за мярка „Иновации“ като и двете страни предвиждат да предоставят по 750 хил. евро. Мярка „Застраховане на реколтата“ ще прилагат България, Германия, Кипър, Португалия, Румъния и Словакия. Към настоящия момент за нея са заявени по-малко от 1% от средствата. Нито една страна не е предвидила средства за мярка „Взаимоспомагателни фондове“, а само Италия смята да подкрепи прилагането на „Събиране на реколта на зелено“ с бюджет от 25 млн. евро. 
 
Предстои ЕК да одобри представените национални програми, след което ще има пълна яснота за техническите и финансовите им параметри.