Над 74% от тютюнът, реколта 2018 в България, е изкупен. Това съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010).
 
 
“Трябва да отбележим, че при дребнолистните ориенталски сортови групи „Басми“ и „Каба Кулак“ са преминати нивата от 77%. Разплащането към стопаните се извършва изцяло по банков път в 30 дневен срок, съгласно ЗТТСТИ”, поясниха от НАТ-2010.
 
До момента тютюнопроизводителите, отглеждащи едролистната сортова група „Бърлей“ са реализирали над 85% от суровината, а от „Виржиния“ около 65%.
 

Какво предстои?

 
Очаква се, след пълното приключване на изкупната кампания към края на месец януари 2019 г, да стартира сключване на новите договори за предстоящият стопански цикъл 2019/2020.
 
С тези договори земеделските стопани могат да се впишат в Регистър на тютюнопроизводителите за 2019 г. Крайният срок за вписването е 31 март.