Производствените стойности в селското стопанство на Германия са се увеличили с 6,7% през 2017 г., съобщиха от www.topagrar.com.
 
През 2017 г. производството в Германия достига стойности от 56,8 милиарда евро. В сравнение с предходната година, това е увеличение от 6,7%. Експертите отчитат ръст при животинските и зеленчукови култури.
 
 
Според анализаторите, производството на животинска продукция достигна 14,6 милиарда евро през 2017 г. като не се очаква спад и през настоящата 2018 г. 
 
Почти непроменена остава и цената на говедата. Общо приходите от това производство възлизат на 4,5 милиарда евро. Добри при прасетата обемите остават непроменени. Цената на свинете за клане бележи ръст и то от 7,3 милиарда евро. 
 
Очаква се и ръст в сектор „Птицевъдство“, като общият обем на продажбите през 2017 г. е бил около два милиарда евро.
 
Животновъдство
От януари до септември 2017 г. мандрите в Германия отчитат общо с 1,5% по-малко мляко, отлкото през 2016 г. Цените за производителите на мляко в страната са около 35 цента. По този начин млекопроизводството заема чело място при животинските продукти с почти 11,3 милиарда евро.
 
Зърнопроизводство
Събраната реколта през 2017 г. възлиза на 45,6 милиона тона и е съпоставина с реколтата от предходната година. От това производство се очаква приход от около 26 милиарда евро, тези стойности са с 1,2% над очакваното.