Поставили сме си за цел до края на месец март да извадим заключения във връзка със Съвета на министрите, като акцентите, които са заложени там са свързани с Комюникето на ЕК за бъдещето на ОСП. Тъй като България е председател, трябва да запазим неутралитет, но има неща, които към момента са неясни – стратегическите планове, които са поставени, целите, които ще са на ниво ЕС и т.н.
 
 
Това обясни пред земеделски стопани зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на откриването на информационната кампания в Плевен. 
 
Зам.-министърът припомни, че през януарския съвет вече беше направено едно обсъждане, от което е станало ясно, че всички държави членки са против националното съфинансиране по директните плащания. 
 
„На 19 февруари предстои нов съвет на министрите. Тогава ще се обсъждат теми, свързани с обвързаното подпомагане. Нашата позиция е за запазването им, а защо не и увеличаване на бюджета за обвързано подпомагане“, каза Кръстева. 
Тя допълни, че другата тема, която ще се обсъжда е от голямо значение за нас – сближаване на нивата на подпомагане с останалите държави членки. 
 
 
„Това не означава, че ПРСР остава на заден план. Тя също ще бъде засегната на февруарския съвет. Целта е ЕК да внесе малко повече яснота какви ще бъдат тези общи цели на ниво ЕС и какво се предвижда да включват стратегическите планове след 2020 г., които всяка държава членка следва да изготви“, каза заместничката на Румен Порожанов. 
 
През месец март ще бъдат направени заключения от тези два съвета. Целта е да бъдат предоставени на ЕК, за да може тя да вземе предвид становищата при изготвяне на регламентите. 
 
„Предвижда се регламентите да бъдат готови и да бъдат пуснати за междуведомствено съгласуване в ЕК от 1 април. По конкретна ясно по финансовата част ще има в края на месец май, когато ще излезе многогодишната финансова рамка“, припомни Кръстева.