Българските зърнопроизводители очакват поредна силна година при отглеждането на царевица.

Агропрогноза: Август започва със захлаждане, опасност от мани и гниене

„За момента посевите с царевица са в добро състояние, благоприятствани от падналите дъждове от април тази година досега“, отбелязва ситуационно-перспективен анализ на аграрното министерство (МЗХГ).

Отчетите към миналия месец показват, че засетите площи с царевица тази година възлизат на около 5,5 млн. декара. Площите са с близо една четвърт - с 24%, повече спрямо реколтираните площи през миналата година. 

МЗХГ: „Основни фактори за това увеличение са от една страна силното търсене на царевица за фураж и за индустриални цели както в страната, така и на европейския пазар, а от друга - презасяването с царевица на част от площите с есенници - най-вече рапица, поради незадоволителното им състояние в резултат от недостига на влага в почвата - недостатъчно валежи през есенно-зимния период. 

Вегетативното развитие на летните култури беше ускорено от по-високите температури през юни след сравнително хладния месец май. 

Експертите на министерството цитират прогнозите на Съвместния изследователски център към ЕК (JRC), публикувани в бюлетина от 22 юли, според които средният добив от царевица у нас през тази година се предвижда да бъде в размер на 753 кг/дка или с 3,8% под рекордно високия добив от 2018 г., но с 15% над средния за последните пет години

„Така при благоприятни климатични условия през оставащото време до стартиране на жътвата производството на царевица от реколта 2019 се очаква да надмине миналогодишното ниво и да достигне около 4 млн. тона", обясняват експертите.

Очакваната реколта ще бъде над два пъти повече от вътрешното потребление на царевица в страната и е предпоставка за значителен по обем износ за поредна година. Рекордно високото производство на царевица от реколта 2018 доведе до съществен ръст на износа.

По данни на аграрната статистика на земеделското министерство производството на царевица от реколта 2018 се оценява на 3,478 млн. тона - с 35,7% по-високо спрямо предходната година. 

Това е комбинираният ефект от увеличението на реколтираните площи с 11,7% и повишението на средния добив с 21,5% в резултат от благоприятните климатични условия.

Началните стокови наличности от царевица, с които започна 2018/19 година, се оценяват на около 220 хил. тона.

„Количеството е с 257 хил. тона (54%) по-малко спрямо година по-рано, в резултат от значително повишеното потребление на царевица през сезон 2017/18", коментират специалистите.

Общото предлагане на царевица през тази стопанска година се очаква да достигне 3,723 млн. тона или с 21,5% повече на годишна база, тъй като увеличението на продукцията от реколта 2018 надвишава съществено намалението при преходните запаси от предходния сезон.