Правителството одобри проект на Споразумение за изпълнение на Програма за техническа помощ в сектор земеделие между Министерството на земеделието и храните на България и Министерството на храните и земеделието на Монголия. Споразумението предвижда българската страна да финансира и осъществи „Проект за техническа помощ” в земеделския сектор на Монголия като построи оранжерия в Улан Батор и предостави консултантски услуги и техническа помощ след изграждането й. 
 
Одобрен беше и проектът на споразумение между министерствата на образованието на България и Монголия за реализация на стипендиална програма в областта на аграрните науки за обучение на монголски студенти в български държавни висши училища. Съгласно Програмата българската страна ежегодно ще приема трима монголски студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, четирима за придобиване на ОКС „магистър“ и един – за ОКС „доктор“ в областта на аграрните науки.
 
Необходимите средства за финансиране на проекта и програмата ще се осигуряват чрез бюджетите на МЗХ и МОН и ще са в рамките на средствата за официална помощ за развитие, която България предоставя като държава-член на Европейския съюз.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!