Министърът на земеделието и храните издаде заповед за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно, по схемите за специфично подпомагане на животновъдството за 2013 г.:

По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми - 104,82 евро (205 лева) на животно.


По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони - 112,49 евро (220 лева) на животно.


По Схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони - 94,59 евро (185 лева) на животно.


Преходна помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно уязвими зони, в размер 60% от подпомагането по т.3 – 56,75 евро (111 лева) на животно.


По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България- 20,45 евро (40 лева) на животно.


По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони - 17,90 евро (35 лева) на животно.

Изтеглете от тук: Заповед ставки 2013 НДКМ НДЖ 4 и 5

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!