МЗХ в сътрудничество с Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) взе решение в случаите, когато по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 се кандидатства за превозни средства, то максимално допустимата за тях сума да е 47 хиляди лева с ДДС, съобщиха от МЗХ. Сумата е определена на базата на официални статистически данни на Националния статистически институт. Ако бенефициентите имат желание за закупуването на превозно средство с по-висока цена тяхно право е да доплатят със собствени средства.


От МЗХ поясниха, че този проблем възниква в приема от месец май 2013 г., когато е обявена заповедта за прием по двете мерки. В нея не са предвидени допълнителни механизми, които да правят невъзможно кандидатстването на такива проекти. Това поставя въпроса как тези проекти да бъдат ограничени без това да предизвика юридически казуси, които да доведат до финансови санкции за държавата. Поради тази причина Управляващият орган на ПРСР и ДФЗ взеха решение приетите заявления по двете мерки  да не минават процес на повторна оценка (преранкиране), защото промяната на условията след приключването на приема по мерките е  незаконосъобразно и ще даде възможности за атакуване в съда, посочват от МЗХ.


Всички подадени проекти по мерки 311 и 312 ще бъдат обработени до края на месец април от ДФЗ.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!