Имаше протест на пчелари, но в крайна сметка ние наистина очаквахме, че ще има известно напрежение, включително известен риск, но в крайна сметка това е една от мерките, която може да спести много по-големи финансови загуби от влизането на заразния нодуларен дерматит в стадата и заразяването на още животни. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева в отговор на въпрос, във връзка с протеста на пчеларите в Благоевградския район срещу дезинсекцията, против заболяването нодуларен дерматит.

 

Министър Танева обясни, че към момента всички разходи, които са направени по отношение на справянето със заразния нодуларен дерматит надхвърлят 20 млн. лева. 

 

„По отношение на пръскането, то се извършва по правилата на уведомление по всички начини на пчеларите. То се извършва рано сутрин и просто тогава пчеларите трябва да вземат мерки и да затворят кошерите. Това е само за два часа в ранна утрин“, посочи Десислава Танева и припомни, че ако пчелите са в летеж в момента на пръскането, безспорно ще има щета.

 

„Мисля, че всеки трябва да се съобразява с уведомителния режим, за да ги предпази от това облъчане в тези два часа, защото разтворът, с който се ръси на практика изветрява в момента на пръскането. Става въпрос за ограничение в тези два часа рано сутрин“, каза Танева.

 

„В момента пряката щета за бюджета на България е над 20 млн. лв. Извън това са допълнителните щети, нанесени икономически на фермерите от ограничителните мерки“, появсни министърът на земеделието и храните.

 

Минисътърът уточни, че на територията на Благоевградско е последното пръскане, което трябва да се осъществи.

 

„Трябва да има разбиране от всички браншове, земеделието е многоразнообразно в България. Биологичното производство бележи един много съществен ръст, той се радва на интерес във всички страни. В този смисъл интересите понякога си противоречат между отделните браншове, но има винаги възможност за постигане на консенсус и запазване на интереса на всеки от тях в аспекта на общия интерес на държавата и на сектора като цяло", заключи Танева.