Бюджетът по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Инвестиции в земеделските стопанства няма да бъде увеличен. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните по повод съобщение на Асоциацията на земеделските производители в България за увеличаване на бюджета по мярката
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на съобщението, изпратено от пресцентъра на МЗХ:
[news]
„Във връзка със съобщение до медиите от Асоциацията на земеделските производители в България относно увеличението на бюджета по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Ви изпращаме следната информация:
 
Прилагането в България на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. вече е факт. Проведоха се първите приеми на заявления за подпомагане по едни от „атрактивните“ мерки от Програмата.
 
По мярка 4.1 бяха подадени 3 359 проекта. Заявената субсидия по тях е в размер на 1, 230 млрд.лв., което е с 4,2 пъти повече от предвидения бюджет по мярката. Поради това одобрените проекти ще са около 20 %, а анализът на данните показва, че бюджетът няма да бъде достатъчен за всички. 
 
Безспорно е, че приемът на документи премина при изключително голям интерес от страна на земеделските стопани, които през предходните две години нямаха възможност да кандидатстват и да се възползват от европейско финансиране. 
 
Новата ПРСР е с ясно приоритизиране в политиките си. Министерство на земеделието и храните напомня, че първият прием по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е определен със заповед на министъра на земеделието и храните с бюджет от 150 млн. евро. Напомняме още веднъж, че същият бюджет няма да бъде увеличаван.
 
Министерството работи за изпращане на първа нотификация от новата Програма, при която ще бъдат предложени изменения в условията на прилагане на 4.1 така че при следващ прием помощта да достигне до по-голям брой бенефициенти.“

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!