Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен през ноември. Това каза заместник-министърът на земеделието Васил Грудев.
[news]
„Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро, като очакванията са, че проектните предложения отново ще надхвърлят предвидените средства”, уточни той пред земеделски производители в Куртово Конаре.
 
По Програмата ще могат да бъдат подпомагани и земеделските производители, чрез изграждането на фермерски пазари, където те да могат да продават своята продукция, допълни още той. 
 
По време на събитието Грудев посочи още, че се очаква приемът по общинските мерки да започне през първото полугодие на 2016 г., за да могат общините да имат достатъчно време да приключат своите проекти. Местни проекти, които са важни за общността, могат да бъдат подпомогнати и чрез инструментите на подмярка 19.2 „Прилагане на операции на стратегии за водено от общностите местно развитие“, допълни още той. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!