Силен бюджет за 2020 г. ще улесни сключването на споразумение за Многогодишната финансова рамка (МФР) за следващия програмен период 2021-2027 г. На това се надяват евродепутати.
 
 
Преди дни Комисията по бюджети на Европейския парламент изрази становището си, че бюджетът за „ЕС 2020“, който ще бъде договорен през настоящата година, е мост към бъдещата МФР. Евродепутати от различни страни подкрепят това мнение и застанаха зад силен бюджет. 
 
[news]
Членовете на Комисията приеха доклада на Моника Холмайер (ЕНП, Германия) относно бюджетните приоритети на Европейския парламент за следващата година, съобщи ОДЗ-Кюстендил.
 
Депутатите гласуваха с 24 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 2 „въздържали се“. С това те изразиха становището си, че един стабилен, отговорен и последователен бюджет за 2020 г. ще улесни преговорите за бъдещата многогодишната  финансова рамка. 
 
Миналата седмица, на пленарната сесия, ЕП обсъди своите приоритети за бюджет за 2020 г.
 
ЕП прие насоките, които желае да бъдат взети под внимание от Европейската комисия (ЕК) при оформяне на бюджета за 2020 г. – последното действие, предвидено в настоящата МФР, съобщи Еureporter.co.
 
Нилс Торвалдс от Финландия коментира насоките за бюджета за 2020 г.:
 
„Бюджетът за 2020 г. ще бъде последното годишно бюджетно изпълнение на настоящата многогодишна финансова рамка. Искаме МФР 2021-2027 да се съсредоточи върху научните изследвания, иновациите и устойчивото развитие. Затова именно тези политики трябва да бъдат насърчени в бюджета за 2020 г. Нашият ангажимент за борба с изменението на климата заслужава специално внимание. Те също трябва да бъдат достойно финансирани, за да покажем нашата загриженост към екологичната кауза".
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg