Регулация в сектора с цел ограничаване на производството на имитиращи продукти не е необходима или по-скоро е недостатъчна. Това каза Владислав Михайлов, зам.-председател на Националната асоциация на млекопреработвателите по повод промените, които Министерството на земеделието, храните и горите предложи в края на април. Промяната е в Наредба № 1 за хигиената на храните, с която се цели да се защити млякото и млечните храни от имитиращи продукти.
 
 
„На обединения европейски пазар имитиращите продукти се произвеждат и се продават. В България, ако се допусне такова ограничение, чисто на национално законово ниво, ще е сложно да бъде организирано. Преди около 5 години имаше един такъв опит, направиха наредба. Тя беше обжалвана и Върховният административен съд разпореди, че наредбата е незаконосъобразна", отбеляза той през БНР.
 
Михайлов добави, че ако ще се прави ограничение на този вид продукти, целта е да се ограничи тяхната консумация от крайните потребители, тоест не трябва само да ограничаваме производството, без да се предприеме някаква подобна мярка за търговията на такива продукти. 
 
„Считаме, че това е половинчата мярка и не би довела до друг резултат освен накърняване интересите на нашето производство за сметка на определени производители в страната и най-вече за сметка на конкурентни предприятия в близките държави като Гърция, Румъния. Пазарът не търпи вакуум. Когато имаме бързане за някакъв продукт и този продукт може да се продава без всякакви ограничения, а ние не го произведем, ще се намери кой да го произведе", каза Михайлов.
 

Основната промяна е, че в един и същи обект не може да се произвеждат, разфасоват или преопаковат млечни продукти и имитиращи продукти, които съдържат в състава си мляко. 

Проектът уточнява, че посочените изисквания ще се прилагат само за продукти, произведени на територията на България.

Определя се и 1-месечен срок от влизане в сила на наредбата, в който производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията.