Плащанията за младите земеделски стопани са припознати като приоритет от ЕК. До 2% от бюджета може да бъде насочен за попомагане на млади фермери, добавката може да е за 5 г. до 25% от средните плащания по СЕПП. Подпомагането ще е за стопанствата ще е за площ от 25 до 90 ха като всяка страна-членка определя границата на площите, които ще се подпомагат по схемата.

 

Остава възрастовата граница за младите фермери – до 40 г., изискване за подпомагане е и земеделският производител да се е занимавал със земеделие (да упражнява стопанска дейност) през последните 5 г. като физическо или юридическо лице. След дискусии в ЕК отосно прилагащото законодателство е взето решение за изискванията към юридическите лица, които ще са много по-сериозни. Целта е да се избегне възможността схемата да се използва по начин, който не съответства на концепцията й, коментираха от МЗХ.

 

Схемата за подпомагане на дребни земеделски стопанства е елемент от стремежа на ЕК да внесе нещо ново в политиката за позеленяване и също е сред приоритетите в новата ОСП, допълват от МЗХ. По тази схема има едно единно плащане, което ще получават земеделските производители. И по тази схема е дадена възможност страните-членки да определят размера на плащането – то може да бъде равно за всички земеделски стопанства или да отразява спецификата по отделните схеми.

 

Плащането може да бъде изчислявано по няколко метода като диапазонът на реалното подпомагане е от 500 до 1 250 евро. До 10% от бюджета за директни плащания може да бъде насочен към тази схема, уточняват от МЗХ. И допълват, че земеделските производители, които влязат в схемата за подпомагане на дребни стопанства няма да имат задължение да изпълняват зелените изисквания. Важно условие за стопаните е и това да поддържат площите, с които са влезли в схемата.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!