Финансирането от еврофондовете за земеделие не е под риск, както и няма заплаха за подпомагането  на бенефициентите. Това съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по повод отмяната на наредбата за изменение на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) от Върховния административен съд (ВАС).
 
 
В момента Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 е в сила, припомнят от МЗХГ.
 
Решението на тричленен състав на Върховния административен съд за отмяната на изменението на наредбата по жалба на Националния съюз на земеделските кооперации не е окончателно. Предстои произнасяне на петчленен състав на ВАС.  
 
Независимо от неговото решение няма заплаха и относно размера на бюджета по подмярка 4.1. Всички сключени договори по нея са законосъобразни.