Изплащането на субсидии за земеделските производители не бива да прекъсва - необходима е сигурност, независимо от предстоящите промени в европейското законодателство.

Евродепутат: Работим за равни субсидии между Изтока и Запада

Това е позицията на българската страна, която министърът на земеделието Десислава Танева представи пред колеги от Централна и Източна Европа, стана ясно от съобщение на ведомството.

Десислава Танева: „За България е важно да се запази ежегодното подпомагане на земеделските стопани в рамките на Общата селскостопанска политика (2021-2027г). Необходимо е да се предостави правна сигурност на плащанията за периода до приемане на новото законодателство.“

Десислава Танева каза това днес по време на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България, Хърватия, Румъния, Словения и Финландия.

Тя посочи, че в рамките на директните плащания е необходимо да се продължи прилагането на настоящите схеми, включително опцията за преходната национална помощ.

Страната ни ще отстоява правото, ако не като национална преходна помощ, то като възможност с този бюджет да бъде увеличен пакетът обвързана подкрепа.

По думите й двата пакета помощи са насочени към чувствителните сектори „Животновъдство“ и  „Плодове и зеленчуци“, където са и малките стопанства. Без това финансиране няма да може да се осигури социалната устойчивост на земеделските производители в тези области.

По отношение на предложените еко-схеми за доброволно участие от страна на стопаните, земеделският министър посочи, че България оценява подхода като положителен метод за осигуряване на допълнителен стимул за по-високия принос към околната среда и климата.

„Ние застъпваме доброволността, но тази тема я разглеждаме като неделима с останалите чувствителни въпроси по пакета на реформата на ОСП, тъй като искаме справедливо насочване на подпомагането“, обясни министър Танева.