От над 5 години осеменявам изкуствено, за да вкарам други линии и да произведа бици с друга генетика. Наскоро купих бици от ирландската линия. Бикът е половин стадо – не можеш да спестяваш от него, категоричен е Стоян Чуканов, председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ).

Стоян Чуканов и стремежът му да подобрява генетиката на стадото

Животновъдът отглежда над 400 говеда от месодайните породи Гаскон, Абърдийн Ангус и Лимузин в странджанското село Горска поляна. Продължава да прави инвестиции както в сградния фонд и машинния авторпарк, така и в подобряване на генетиката на стадото. 

За да допълни знанията си, натрупани от личен опит и посещения на ферми в САЩ и Европа, Стоян Чуканов се дипломира като магистър зооинженер по специалност „Селекция и репродукция в животновъдството“ в пловдивския Аграрен университет. Продължава да се усъвършенства в движение, а част от наученото дотук споделя с колеги в специално видео за Агри.БГ.

Осеменяване

Отбирам телета с по-спокоен характер и ги отделям в партиди по 10. Правя хормонална синхронизация на еструса. Осеменявам изкуствено и проверявам на ехографа. Ако не се е получило, връщам телето в стадото, където бикът работи за естествено покритие. Но ако има положителен резултат, пазя юничката, за да видя какво ще се случи.

Не стигам до закупуване на сексирана семенна течност, защото е по-добре да се случи това, което е писано. Имам юници от изкуствено осеменяване, които в момента покривам изкуствено. Това са ми едни от основните бикопроизводителки.

Подхранване и поене

Купувам концентрата, а грубите фуражи си ги произвеждам сам. На пасището ползвам стари бетонни плочи, върху които стъпват животните, а отпред изграждам хранилки от бетон. Където е необходимо, отпушвам стари сондажи и поставям фотоволтаици.

Пасищен мениджмънт

По пасищата използвам по-бюджетни варианти за аериране и разпръскване на туфите, като например гуми и вериги, които се дърпат от трактор. Разполагам и с шредер, с който премахвам нежеланата растителност след вадене на стадото. Всичко това е съобразено с пасищния мениджмънт, който е стъпаловиден. 

Култивиране на пасищата

Първо купувах тревни смески, които са широкорекламирани, но не се оказаха толкова издръжливи, защото условията в Странджа са доста специфични. Продължих със звездан, като в началото резултатът беше много оптимистичен, но след 2-3 години и той започна да изчезва. Пробвал съм и ежова главица. Сега задължително правя микс, който варира според количеството бобови или житни. Като цяло всичко е въпрос на експеримент.