Брутната продукция от месо през изминалата 2022 г. се очаква да се повиши с 23% на годишна база до 1190 млн. лв., показват прогнозни данни на Националния статистически институт (НСИ). Фактор са основно повишените цени при всички видове меса.

Гласувайте: Виждате ли смисъл от приемите по ПРСР? 

Относно обема на производство обаче индексът показва растеж само при свинското месо – с 4,6% спрямо 2021 г., докато при пилешкото и говеждото и телешко месо се очертава намаление, съответно с 1,7% и с 1,9%, посочват от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя месечен бюлетин.

Говедовъдство

През 2022 г. цените на тон кланично тегло на говеждото и телешко месо се покачиха до рекордни нива. Влияние оказаха повишените разходи за производство и ускореният процес на конвергиране на вътрешните към европейските цени. Средно за миналата година се очерта цена от 6,28 лв./кг, което е ръст от 42% на годишна база. 

Намалението на животните в стадата, наред с проблемите с ефективността и конкурентоспособността ще ограничават вътрешното предлагане. Това ще движи цените нагоре, но процесът ще е плавен и до голяма степен ще зависи от европейските пазари.

Птицевъдство

Цените на пилешкото месо през 2022 г. рязко се покачиха заради растящите производствени разходи, намаленото предлагане на европейския пазар и затруднените доставки заради войната в Украйна. Средно за миналата година цената за кланично тегло е около 4,13 лв./кг, което е с 41% над осреднената цена за периода 2019-2021 г. 

Свиневъдство

Високата концентрация при производителите на свинско месо задържа цените за сметка на производствените маржини през първото полугодие на 2022 г. Под натиска на растящите разходи за фуражи и горива обаче темпът на увеличение се засили от началото на юли, като през ноември достигна 4,89 лв./кг кланично тегло. Това е годишен ръст от 42%.

Силното търсене и поскъпването на свинското месо ще поддържа високите цени и през идните месеци, прогнозират анализаторите.

Овцевъдство

Предлагането на овче и агнешко месо на европейския пазар е ограничено поради свиването на поголовието в голяма част от страните членки. Цените на агнешкото месо продължават да растат, като котировката през декември 2022 г. беше 7,5 евро/кг кланично тегло. 

Повишаването на производствените разходи и силната конкуренция на доставките от Нова Зеландия и Великобритания са водещите проблеми пред сектора. Очаква се производството да продължи да намалява и през 2023 г., като прогнозираният спад е с 1,7% на годишна база.