Селскостопанският сектор остава сред най-рисковите отрасли, подлежащи на регулярни проверки във Врачанско и през настоящата година, съобщават от местната дирекция на Инспекция по труда. 

Индикативен график 2022 за субсидиите от ДФЗ

Запазват се и специалните мерки, касаещи законосъобразното наемане на работна ръка. Те ще бъдат най-активни в сферата на Селското стопанство и строителството.

„Данните от инспекционната дейност на Агенцията  за двата сектора, както и различни изследвания, показват, че работодателите в тях са по-склонни да използват недеклариран труд“, уточни директорът на Териториалната дирекция на Инспекцията по труда във Враца Румен Младенов.

Като цяло в област Враца в различни производствени сектори за миналата година са съставени 127 актове за административни нарушения, от които най-голям дял заемат именно тези за работа без трудов договор. Те са 48, а в други 5 случая санкцията е наложена за неспазени предписания.

„Инспекцията по труда ще засили през 2022 г. усилията си за борба с недекларирания труд, като е планирана специална кампания за контрол на работодатели, при които през 2021 г. са установени повече от веднъж да полагат труд лица без трудови договори“, уточни още Младенов.

Ведно с това ще бъде проведена инспекционна кампания в дейности със сезонна заетост, при която рискът от работа на черно е много висок.