Промяна в Закона за марките и географските означения ще прекрати регистрацията на земеделски продукти и храни в българския Държавен регистър на географските означения. 
 
 
Така ще отпадне и съществуващата колизия, свързана с паралелната регистрация на земеделски продукти и храни в Държавния регистър на Патентното ведомство и в Европейския регистър на Защитените наименования за произход (ЗНП) и Защитените географски указания (ЗГУ). 
 
Това е записано в становище на земеделския министър Румен Порожанов, внесено в Народното събрание във връзка с предложените от правителството промени в Закона за марките и географските означения, който е в сила от 1999 г.
 
За вече вписаните ползватели министърът подчертава, че те имат възможност да подадат в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) заявления за вписване на наименования в Европейския регистър по реда на Наредба № 16/2007.
 
„В тази връзка МЗХГ проведе редица срещи, сред които и четири семинара, като са информирани всички засегнати ползватели, както и браншови организации от млекопреработвателния сектор за реда за кандидатстване за вписване на наименования в Европейския регистър на ЗНП/ЗГУ“, отбелязва още министърът.
 
 
Темата е чувствителна за обществото, тъй като засяга и защитата на името на традиционното българско кисело мляко.
 
Правителственият проект за промени в закона е внесен на 9 ноември 2017 г. Междувременно на 25 януари 2018 г. Европейската комисия (ЕК) обяви, че е започнала процедура срещу България в областта „Земеделие и развитие на селските райони“, заради поддържането на отделна национална система за регистрация на наименованията.
 
 
ЕК е на мнение, че националната защита на географските указания в България не е съвместима с правилата на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни Регламент (ЕС) № 1151/2012).
 
От страната ни се изисква да отмени националната рамка в областта на географските указания. Определен е двумесечен срок, в който българските власти могат да отговорят на коментарите на ЕК.