Днес, 13 август е крайният срок, в който производителите на зеленчуци могат да подават заявления за отпускане на минимална помощ De Minimis. Документи се подават в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”.

Финансовият ресурс, предвиден за прилагане на държавна помощ за зеленчукопроизводителите е 1 500 000 лв. Средствата са част от реализирания остатъчен ресурс по приключили схеми за прилагане.

Средствата ще се предоставят на зеленчукопроизводителите, които отглеждат  домати и краставици - полско и оранжерийно производство, пипер, моркови, дини,  пъпеши, зрял лук и главесто зеле. Ще бъдат финансирани  част от разходите за семена, разсад, минерални торове, препарати за растителна защита и поливна вода на производителите с до 44 лв. на декар, както и разходите на производителите на оранжерийни домати и краставици с до 157 лв. на декар.

Mалките по размер субсидии De Minimis помагат на местните производители, като според европейското законодателство не влияят върху търговията и конкуренцията между държавите-членки, посочват от ДФЗ.


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!