Красимир Давчев е изпълнителен директор на Пловдивска стокова борса. В интервю за Фермер.БГ Давчев информира, че очакванията за котировките за доставка на пшеница през август-септември 2014 г. са 230-237 долара/т на борсата в Чикаго и 321 лв/т на борсата в Будапеща. По думите на Давчев, очакваното свръхпроизводство на пшеница в Черноморския регион ще окаже натиск върху цените и те ще са идентични с цените на зърното от миналата година.
 

Г-н Давчев, каква е ситуацията на зърнения пазар в момента?
Зърненият пазар в България трябва да се раздели на две – от една страна като представител на борсовата част от търговията и от друга – т. нар. свободен пазар „зад ъгъла“. Вече 16-та година функционират лицензираните стокови борси в България, но зърнената търговия е един съвсем малък дял от общата борсова търговия – около 1/10 от сделките са със зърно. Проблемът от една страна беше, че борсовата култура не беше на високо ниво, а от друга – фактът, че когато беше върната земята през 1991/1992 г. реални ни върнаха на ниво от 1944 г. с новопоявилите се 12 500 000 малки парцелчета. За да могат те да бъдат обработвани икономически изгодно, те просто тпябваше да бъдат комасирани. През 1996 г. беше направен опит за регулиране с влизането в сила на Закона за арендата, но в закона настъпиха някои промени. В първия му вариант имаше таван от 6 000 дка, но в момента в закона за арендата няма таван. Оттам произтича монополизацията в селското стопанство – 22 арендаторски фамилии, които владеят, образно казано, селското стопанство в България.
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 


По данни на ДФЗ, 2.4% от регистрираните земеделски производители прибират 84% от европейските субсидии, което създава други реалности. Търговията със зърно е най-борсовата в света, но, за съжаление, българската икономика явно е отново в някакви особени специфични категории, тоест при нас борсова търговия със зърно няма. При нас има клиенти, които искат да продадат изключително скъпо и други, които искат да купят изключително евтино, тоест котировки имаме, но сделки сключваме само в началото на сезона. Това, обаче, са малки сделки – големите обеми отиват за износ, където сделките са извън борсите. Реколтата от пшеница в България през последните години е много над 4.5 млн. т, а с преходните остатъци, каквато е ситуацията с миналогодишната реколта, стават 4 830 000 т. България догонва износ в обем от 3 млн. т пшеница. Излишъкът оказва влияние и върху ниската цена в сравнение с 2012/2013 г. Тогава зърното вървеше по 450-460 лв./т, докато миналогодишната реколта стартира при около 280-300 лв./т, към момента се правят опити за цени от 350-360 лв./т. По данни на Световния съвет по зърното и на Департамента по селско стопанство на САЩ в света има производство от 711 млн. т зърно тази година, което доведе до сриване на цената. Очакванията за котировките за доставка през август-септември и за тази година са в същия ценови диапазон – 230-237 долара/т на борсата в Чикаго. Аналогична ситуацията и на борсата в Будапеща, с която ние се сравняваме – очакванията са за цени с доставка от порядъка на 321 лв./т.

 

Тази цена е по-висока, обаче, в сравнение с 2013 г.
Говорим за фючърсна търговия, така че ще има корекции когато има реални доставки. През миналата търговска година спадът на борсовите пазари при зърнените култури беше 20-30% и затова сега очакванията не са прекомерно високи. Това, което нас ни интересува най-вече, е какво се случва в Черноморския регион – Украйна, Русия, Казахстан, Румъния. Очакванията и тази година са за добра реколта. Русия ще има около 54 млн. т пшеница, което е много повече от количествата през 2011 г. (37 млн. т). В Украйна последните прогнози са за производство от порядъка на 22 млн. т зърно, 17 млн. т се очертава да бъде реколтата в Казахстан, а в Румъния – 6.7 млн. т. При очаквания излишък в тези страни отново се очаква натиск върху цената надолу, тоест очакваме повторение на ситуацията от миналата година.

 

Говорейки за Черноморския регион, очаквате ли напрежение на пазара на зърно в България, заради кризата в Украйна?
Украйна не е най-големия износител на пшеница – 4-5 млн. т е износът на Украйна. При ситуацията там със сигурност ще се търси добро развитие на икономиката при срив на политиката. В този смисъл, не се очаква спиране на украинския износ на зърно. Последната информация, която четох за Украйна, се отчита рекорден износ – 21.6 млн. т. от юли до февруари, докато миналата година за същия времеви период износът е бил 16.5 млн. т. На Украйна и е необходима валута и затова се прави всичко възможно за износ. И Русия, и Украйна са в Световната търговска организация (СТО) и в този контекст не могат да им се налагат забрани за износ. От казаното дотук може да се направи извод, че политическата ситуация в Украйна няма да има сериозно отражение на пазара. Ако прогресивно продължи износът на зърно от Украйна, то тогава може да се очаква спад в цената.

 

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!