Корпоративният данък да се преотстъпва в размер до 60% на земеделски производители за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, приеха на второ четене народните представители.

За да бъде преотстъпен данъкът, той трябва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника. Преотстъпването обаче няма да е допустимо, когато данъкът се инвестира в сгради и земеделска техника, които заместват съществуващи.

Според приетия закон, данъкът няма да се преотстъпва, ако се направи инвестиция за закупуване на земеделска техника, подпомогната по други програми - например по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони, уточни за Фермер.БГ председателят на Парламентарната комисия по земеделие и гори Десислава Танева. Другото условие, при което данъкът няма да се преотстъпва, когато лицето е получило минимална помощ по смисъла на Регламент 1532 от 20 декември 2007 г. на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на европейската помощ – т.е. помощите Де минимис.
 
Дребните и средните земеделски производители са притеснени обаче, че няма да могат да се възползват от приетия закон, тъй като няма да ползват облекчение, ако инвестират в сгради и машини, които заместват вече съществуващите. Пред Фермер.БГ земеделци коментираха, че преотстъпването ще бъде в полза на едрите земеделци, които имат възможност да разширяват стопанствата си. Собственците обаче, които имат възможност само да обновяват, а не да разширяват дейността си, ще бъдат ощетени.