Трябва да знаем какъв ще е размерът на обшия бюджет на Европейския съюз и какви финанси ще са заделени за Общата селскостопанска политика (ОСП). 
 
 
Не всичко опира до това само да се произвежда и да имаме доходи. Трябва също да знаем мястото в хранителната верига и колко от добавената стойност се връща при фермерите. Това каза по време на Осмия национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Пауло Гоувея, Главен съветник по политики в Копа-Коджека. 
 
„Ситуацията за сектора не е добра. Възвращаемостта на добавената стойност не се повишава. Относно директивата на ЕК за справедливи търговски практики – това е добра стъпка за справянето с проблема. И много бихме се радвали, ако видим едно политическо решение до края на тази година. 
 
Въпросът с бюджета е много чувствителен. ЕК предлага намаления с 4% за директни плащания и за Втори стълб ще има още по-големи орязвания. Това естествено ще има влияние върху решенията, които страните-членки ще вземат относно финансирането на Първи и Втори стълб“, посочи Гоувея. 
 

Опростяването е ключов момент 

 
„Имаме една от най-сложните политики, която някога е съществувала. Всеки път, когато реформираме политиката, я правим по-сложна. Дори и това да не ни е било първоначалното намерение. Искаме опростяване, защото политиката няма да бъде успешна, ако тя не е разбираема за фермерите. Второто нещо е ренационализация. Съгласни сме, че един модел не може да върши работа на всички, защото и земеделието в различните страни се различава“, коментира Гоувея. 
 
По думите му трябва да се следва една обща политика.
„В процеса на предоставяне на повече гъвкавост и субсидиарност, може да се окаже, че стигаме твърде далеч и да рационализираме политиката повече, отколкото е адекватно“, коментира Гоувея. 
 
Той посочи, че създаването на стратегически планове е една позитивна концепция. 
„Но тук е важно да подчертаем, че да се идентифицират мерките, това трябва да стане на база на добър анализ на слабите и силни страни, които имат държавите-членки. Но накрая трябва да се държи балансът и да се открият общите елементи, за да прилагаме обща политика. Имаме новата зелена архитектура, устойчивост - значи да се поддържа баланс между икономика, селско стопанство и околна среда. Фермерите не могат да бъдат зелени, ако са на червено. Това значи, че те не могат да направят повече за околната среда и климата, ако нямат средства. Ако се изисква от един фермер да прави повече, което ще окаже влияние върху себестойността на неговите продукти, защо този фермер да получава по-малко, за да прави повече“, отбеляза Пауло Гоувея. 
 
Според него на следващо място е важно да се обърне внимание върху въпроса колко от общото финансиране за отделните държавни ще бъде определено за Първи стълби и колко за Втори стълб. 
 
„Смятаме, че 60% трябва да бъдат заделени за директни плащания. Това е така, защото директните плащания съставляват голям процент от доходите на фермерите, а всички ние знаем какво е нивото на доходите им. Друг е въпросът за прехвърляне между стълбовете – смятаме, че това, което е предложено е твърде високо като предложение. Разбираме, че са възможно и осъществимо прехвърляне от Първи стълб към Втори и обратно“, каза представителят на Копа-Коджека. 
 
Той коментира  и таваните на плащанията 
 
„Ние заставаме срещу тези задължителни тавани. Цитирам еврокомисар Хоган -  един размер не може да удовлетвори всички. Един и същ задтлжителен таван навсякъде, няма да е удовлетворителен“, каза Пауло Гоувея. 
 

Важната за нас преходна национална помощ 

 
По думите му решението за преходна национална помощ трябва да бъде оставено на всяка отделна държава, така че секторите да получават този вид  подпомагане. 
 
Застаряването на населението в Европа и малкият брой млади хора, заети в земеделието е друг акцент, който главен съветник по политики в Копа-Коджека направи пред гостите на агросеминара на НАЗ. 
 
„Всички знаем каква е средната възраст на фермерите в ЕС и ако не направим нищо, няма да сме устойчиви и няма да има възможност за развитие в бъдеще. 
 
Ако желаем да продължаваме да задоволяваме желанията и търсенията на европейските потребители и да излезем извън европейския континент, трябва да имаме един жизнеспособен земеделски сектор“, отбеляза Гоувея. 
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg