Разработваме стратегия за превенция и борба с данъчните измами по видове данъци, в която ще бъдат включени всички институции, които могат да са ефективни в този процес. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на кръгла маса „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване", организирана от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпности и Института за икономически изследвания към Българската академия на науките (БАН).

 

Сред мерките, които бяха предприети миналата година, са обратното начисляване на данък добавена стойност (ДДС) за зърнените и техническите култури, както и фискалният контрол на рискови стоки. Петкова допълни, че използването на тези два механизма не е свързано само с постигането на фискален ефект и намаляване на данъчните измами, но и със защитата на българските производители от нелоялна конкуренция. Петкова коментира и разширяването на механизма за обратно начисляване на ДДС, който е един от най-ефективните за предотвратяване на данъчните измами, тъй като по този начин не може да се възстановява неправомерно начислен данък.

 

Друга мярка е наблюдението при движение на стоки с висок фискален риск, които често се използват в схеми за данъчни измами – основно аграрни стоки като плодове и зеленчуци, месо, захар, мляко и др. Фискалният контрол се извършва на територията на цялата страна от органи по приходите, оправомощени по ДОПК. Те могат да спират камиони над 3 т и да проверяват какви стоки се превозват и документите, придружаващи стоката. На превозното средство могат да се поставят пломби с GPS до мястото на доставяне на стоката. Основно фискалният контрол е превантивна мярка – данъчните така разполагат с информацията в момент, в който могат да бъдат събрани задълженията.

 

Петкова припомни, че от лятото на 2013 г. до края на годината данъчните, Агенцията по храните и МВР са направили над 25 хил. проверки на граничните пунктове - основно с Гърция, и на зеленчуковите борси и тържища. Основно са проверявани доставките на плодове и зеленчуци. "Бяха установени много нарушения – цели камиони внасяха зеленчуците като „подарък“ или на занижени стойности. Тази мярка беше предприета и за защита на българските производители", коментира зам.-министър Петкова.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!