ФАДН – Европейската агенция за земеделска счетоводна информация публикува информация за значението на плащанията за подпомагане на земеделските производители във всяка държава-членка на ЕС. Таблицата по-долу показва, както общо подпомагане на стопанство през 2012 г.; относителното значение на плащанията за развитие на селските райони (европейски, така и национални), други текущи плащания (най-вече преките плащания, но и включително плащания на субсидии), така и инвестиционна подкрепа по линия на ПРСР.  Ясно се открояват различията между държавите-членки.

 

Макар със значими за икономиката земеделски сектори, то България и Румъния са едни от държавите в ЕС, които получават рекордно по-ниски субсидии на ферма, в сравнение с други страни членки.
 

Субсидии България - ЕС - земеделие

Плащанията включват Европейски, така и националните плащания. Средната субсидия, получена на стопанство в ЕС-27 през 2012 г. е € 11,500.  Трите балтийски страни, които получават най-ниски директни плащания на хектар по Първи стълб,  все пак получават като обща сума над средното за ЕС (в случая на Естония, където средното плащане на стопанство през 2012 г. е € 29 000, разликата е значителна, а в случая с Литва, средното плащане на стопанство е малко под средната стойност за ЕС-27 :  € 11 100).

 

Фермите, които са получили сравнително малки инвестиционни субсидии са Гърция, Румъния, България, Испания и Полша.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!