Ниво на организираност в сектора на плодовете и зеленчуците в ЕС. Това беше дискутирата тема, в рамките на Комитет по обща организация на пазара на селскостопански продукти. По време на събитието Европейската комисия (ЕК) представи нивото на организираност в сектора на плодовете и зеленчуците в ЕС по данни предоставени в годишните доклади на държавите членки за 2017 г. 
 
 
Общият брой на организации на производители (ОП) през 2017 г. е 1784 и е с 90 повече от съществуващите през 2010 г. От тях 1271 изпълняват одобрени оперативни програми. 
 
Испания е с най-голям брой ОП – 565, от които 491 изпълняват оперативни програми, а общия брой членове в ОП е над 120 000, съобщи ОДЗ-Кюстендил.  В Италия функционират 302 ОП (290 с оперативни програми), в които членуват 25 000 производители). 
 
В България през 2017 г. съществуват 8 ОП с едва 48 члена (1% организираност) и без нито една оперативна програма. Държавите членки с най-висока степен на организираност – Холандия и Белгия се характеризират с висока концентрация на сдружените производители на плодове и зеленчуци в много малко на брой ОП. 
 
В Холандия има едва 13 ОП, но в тях членуват над 90% от производителите. В Белгия броят на ОП е 14, а степента на организираност е над 85 %. За ЕС общият брой на производителите, членуващи в ОП е 233 994, от тях 63% са производители на плодове и 37% на зеленчуци. Броят на асоциациите на ОП за ЕС е 62, като най-много АОП има във Франция – 27 бр., следвана от Италия – 12 бр. 
 
Продаваната през ОП продукция е стабилна като количество през годините, с тенденция към растеж – 50% от стойността на цялата продукция на членовете. В Белгия през ОП се търгува над 90% от продукцията, В Италия, Ирландия, Чехия - над 70%, в Холандия – 60%.